آنجلینا جولی خبرهایی درباره‌ی ملیفیسنت 2 میدهد

آنجلینا جولی خبرهایی درباره‌ی ملیفیسنت 2 میدهد

قبلاً تایید شده بود که دنباله ی این فیلم با آمدن Jez Butterworth برای بازنویسی فیلمنامه در حال وارد شدن به مرحله ی تولید است.و در حال حاضر آنجلینا جولی خود تایید کرده است که برای ساخت این دنباله روی کار آمده است…

اولین شرور مونث در دنیای سینمایی مارول

اولین شرور مونث در دنیای سینمایی مارول

دنیای مارول همواره سابقه برجسته ای را در انتخاب بازیگران با استعداد به همراه داشته، جوایزی هم که به بازیگران برای ایفای نقش های به این درخشانی در دنیای مارول تعلق گرفته صحتی بر این امر دارند….