ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Colder The Bad Seed

colder
نام کمیک:Colder The Bad Seed 

ناشر:دارک هورس
سال انتشار:2014
مترجم:امیر محمد حسین زاده
ادیتور:امیر حسین بابایی،HamedHackerTB
لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3

جلد4

جلد آخر