ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی داستان مصور Spirited Away

Spirited Away
نام:Spirited Away

سال انتشار:2002
نویسنده:Hayao Miyazaki
مترجم:امیر محمد حسین زاده
ادیتور:طاها سجادی

لینک های دانلود:
پارت 1

پارت2