ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی مانهوا Star Wars

photo_2016-09-12_14-43-14
نام:Star Wars

سال انتشار:2015
ناشر:لاین وبتون
مترجم:سجاد زاهدی فر
ادیتور:مهدی شهابی,شایان
لینک های دانلود:
چپتر1
چپتر2
چپتر3
چپتر4
چپتر5