ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Wonder Woman: Rebirth

photo_2016-08-30_23-08-20


نویسنده: گرگ روکا
طراح: لیام شارپ
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Download Wonder Woman: Rebirth #1 – 2016 – CBR – 34MBs