ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

نام کمیک : DeathStroke

ترجمه اختصاصی کمیک (2016-) Deathstroke

ترجمه اختصاصی کمیک (2016-) Deathstroke

نام کمیک : DeathStroke
نام کمیک : DeathStroke

ناشر:DC

سال انتشار: 2016-

نویسنده: کریستوفر پریست

طراح: کارلو پگولایان

مترجم: Ali و Amazing Amir

ادیتور: Hamed Hacker TB

لینک دانلود:

جلد اول