ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ٌٌٌُِِِِّترجمه اختصاصی کمیک The Flash: Rebirth

photo_2016-08-30_23-11-55


نویسنده: جاشوا ویلیامسن
طراح: کرمین دی گیاندومنیکو
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Download The Flash: Rebirth #1 – 2016 – CBR – 29 MBs