ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Aquaman: Rebirth

photo_2016-08-30_23-18-47


ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Download Aquaman: Rebirth #1 – 2016 – CBR – 39 MBs