ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی رویداد Civil War II

نام کمیک:Civil War II

سال انتشار:2016
ناشر:مارول


Civil War II #1 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from Uploadboy

ترجمه ایمان احراری | ادیت: هاکان

Civil War II #2 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from Mediafire

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Civil War II #3 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from Mediafire

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

واقعه ای که بر سر زبان همگان خواهد افتاد! یکی از بزرگترین قهرمانان دنیای مارول جانش را خواهد داد! او کیست؟ چرا میمیرد؟ و مهمتر از همه، چرا طرفداران مارول را برای سالها به دو نیم تقسیم خواهد کرد؟! آیا قهرمانان دنیای مارول از این واقعه غیرقابل تصور نجات خواهند یافت؟ عواقب وقایع این شماره، بیشمار است!

Civil War II #4 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from Mediafire

ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Civil War II #5 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
 Download from BayanBox

ترجمه: صادق کلانتری
ادیت: Amir3000

Civil War II #6 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from BayanBox

ترجمه: صادق کلانتری
ادیت: Amir3000

Civil War II #7 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from MediaFire

ترجمه: صادق کلانتری
ادیت: Amir3000

Civil War II #8 – 2016 – Bryan Micheal Bendis – David Marquez
Download from MediaFire

ترجمه: صادق کلانتری
ادیت: Amir3000