واقعا ممنون که برای هر سلیقه ای یه کمیک ترجمه میکنید که در کمتر سایتی واقعا دیده میشه و کمیک Ultimate Spider-Man رو ادامه نمیدین و لطفا کمیکهای ماندگار رو بیشتر کار کنید و واقعا از زحمت های که میکشید