ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی اولین حضور کمیک بوکی جوکر

joke
نام کمیک:Batman

مترجم:Amin.Kh
ادیتور:sina stark
اولین حضور جوکر در کمیک ها که در جلد اول کمیک بتمن رخ داد.
لینک دانلود:
کلیک کنید