ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه مشترک کمیک Punisher: War Zone

ice
نام:Punisher: War Zone

ناشر:مارول
مترجم:Wanted
ادیتور:Saeed-Knight

ارائه ای مشترک از آی آر کمیک و ترینیتی کمیکس

لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3

جلد4

جلد5