ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی ایونت Secret Invasion

نام:Secret Invasion

ناشر:مارول
سال انتشار:2008
مترجم :Thunder God
ادیتور:Peter Jordan,HamedHackerTB