ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Titans: Rebirth

photo_2016-08-30_23-34-33


نویسنده: دن ابنت
طراحان: برت بوث و نورم رپمند
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Download Titans: Rebirth #1 – 2016 – CBR – 40 MBs