ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Aquaman – سری New 52!

نام کمیک: Aquaman

سال انتشار:2012
ناشر:دیسی
نویسنده:جف جانز
ادیتور:کیا احسانفر، کنستانتین، ابوالفضل BW
مترجم:حمید احمدی، احسان جهانی

لینک های دانلود:

شماره یکم

شماره دوم

شماره سوم

شماره چهارم

شماره پنجم

شماره ششم

شماره هفتم

شماره هشتم

شماره نهم

شماره دهم

شماره یازدهم

شماره دوازدهم