ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Green Lantern

Green-Lantern-2011-001-000-666x1024
نام کمیک: Green Lantern

مترجم: Bruce Wayne
ادیتور: HamedHackerTB
ناشر:DC
سال انتشار:2011

اطلاعات بیشتر+نمرات

دانلود جلد اول

دانلود جلد دوم

دانلود جلد سوم

دانلود جلد چهارم

دانلود جلد پنجم