ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Justice League

نام کمیک:Justice league

ناشر:دیسی
سال انتشار:2011
مترجم:Bruce Wayne
ادیتور:شهروز قاسمی،ابوالفضل یرافی،Melika،امیرحسین اختیاری،مهدی شهاب زاده
لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3

 جلد4

جلد5

جلد6

جلد7

جلد8

جلد9

جلد10

جلد11

جلد12

– جلد 0 –

جلد13

جلد14