ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Wonder Woman

02

نام:Wonder Woman
سال انتشار:2016
ناشر:دیسی


نویسنده: گرگ روکا
طراحان: لیام شارپ، نیکولا اسکات
ترجمه و ادیت: کیارش نعمت گرگانی

Download Wonder Woman #1 – 2016 – CBR – 33 MBs

Download Wonder Woman #2 – 2016 – CBR – 31 MBs

Download Wonder Woman #3 – 2016 – CBR – 32 MBs

Download Wonder Woman #4 – 2016 – CBR – 33 MBs

Download Wonder Woman #5 – 2016 – CBR – 30 MBs

Download Wonder Woman #6 – 2016 – CBR – 29 MBs