ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Rocket Raccoon and Groot

rocet
نام کمیک:Rocket Raccoon and Groot

ناشر:مارول
سال انتشار:2016
ادیتور:ابوالفضل یرافی
مترجم:سهراب جعفر دوست
لینک های دانلود:
جلد1

جلد۲

جلد3