ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Venom

Venom
Venom

نام:Venom

سال انتشار:2016
ناشر:مارول
لینک های دانلود:
جلد 1

جلد2

ونوم دوباره برگشته و این بار از همیشه بد تره!
سیمبیوتی که میشناسین و عاشقشین برگشته به نیویورک سیتی.این بار نه یه مامور کیهانیه و نه یه محافظ مهلک.نوبت یه ونوم جدیده،و بد بودن واقعا عالیه!