ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Secret Origins

secret-origins-666x1024
نام کمیک:Secret Origins

سال انتشار:2014
مترجم:حسن نوشادی
ادیتور:عارف موسوی،ابوالفضل یرافی،Amir R N
لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3

جلد4