ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Superman #39

39
نام کمیک:Superman

سال انتشار:2015
ناشر:دی سی
نوع:تک جلدی
مترجم:سهراب جعفردوست
ادیتور:HamedHackerTB
یکی از کمیک های ماندگار سوپرمن!
سوپر من قدرت جدیدی به دست آورده است که پس از استفاده از آن به مدت یک روز تمامی قدرت های خود را از دست می دهد و مانند یک انسان عادی می شود!24 ساعت را با سوپرمن انسان بگذرانید!
“تو فک می کنی من به خاطر این می رم جلوی اسلحه ها چون ضد گلوله ام؟”
لینک دانلود:
کلیک کنید