ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Spider-Man 2099

نام: spider-man 2099

ناشر:مارول
ترجمه: valthoom – NiMa ABbaSI – shakiba seraj – moojool
ادیت:PETER JORDAN – Valthoom – mr.robot – agent venom – یوسف حجتی – hamed hacker TB