حمید حان کمیک خیلی عالی هست به نظر من ارک دومشم ترجمه کن
ممنون از تو و گروه ترینتی کمیکس

عالی عالی❤❤❤❤❤❤❤⭐⭐⭐⭐⭐⭐