ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Deadpool :Arts of war

نام: Deadpool :Arts of war

ناشر: مارول
مترجم:مهدی جلالی پور
ادیتور: sina stark