ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Flashpoint Batman – Knight of Vengeance

2jgr_flashpoint_batman_-_knight_of_vengeance_1_of_3-000

نام: Flashpoint Batman – Knight of Vengeance

ناشر:دیسی
مترجم: آرین میر نصرالهی
ادیتور:Sina Stark

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم