ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

دانلود ترجمه اختصاصی کمیک Batman Arkham City:End Game

photo_2016-12-31_17-49-03

نام: Batman Arkham City:End Game

ناشر:دیسی
ترجمه: MR.ROBOT – محمد مهدی جلالی پور – ahms
ادیت:MR.Robot , sina stark – محمد مهدی جلالی پور – valthoom – peter jordan

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

جلد پنجم

جلد ششم(پایان)