ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Flashpoint

qcif_adsi_fpd_02_zonezoom_pg001

نام: Flashpoint

ناشر:دیسی
مترجم: MR.ROBOT-shiva m-AVA-aryan
ادیتور:MR.Robot , sina stark

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

جلد پنجم (اخر)