ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Daredevil:Ninja

ninha
Daredevil:Ninja

نام فارسی:دردویل نینجا
ناشر:مارول
سال انتشار:2000
مترجم:MH7night
ادیتور:عارف موسوی، امیر حسین شیری
لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3