ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Daredevil-Punisher – Seventh Circle Infinite

Daredevil-Punisher-Seventh-Circle-Infinite-Comic-001-000a-675x1024
نام کمیک:
Daredevil-Punisher – Seventh Circle Infinite

سال انتشار:2016
وضعیت:درحال انتشار:
کاراکترهای اصلی:دردویل-پانیشر
مترجم:amin.kh
ادیتور:شهروز قاسمی،امیر حسین اختیاری،یوسف حجتی,مهدی شهابی
لینک های دانلود:
جلد1:
کلیک کنید
جلد دوم:
کلیک کنید

جلد سوم:
کلیک کنید

جلد چهارم:
کلیک کنید

جلد پنجم:
کلیک کنید

جلد ششم:
کلیک کنید

جلد هفتم:
کلیک کنید

جلد هشتم:
کلیک کنید