ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Hellboy:Right Hand of Doom

ترجمه اختصاصی کمیک Hellboy : Right Hand of Doom

ترجمه اختصاصی کمیک Hellboy:Right Hand of Doom
Hellboy:Right Hand of Doom

نام کمیک : Hellboy The Right Hand of Doom

ناشر:دارک هورس

سال انتشار:2004

نویسنده و طراح:

مترجم:Amin Kh

ادیتور:The Master Wayne

کاور:HamedHackerTB

لینک دانلود:

جلد اول