ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Marvel Universe Guardians of the Galaxy

نام: Marvel Universe Guardians of the Galaxy

ناشر:مارول
ترجمه: valthoom-thunder god-محمد مهدی جلالی پور – erfan.a
ادیت:Valthoom-sina stark – agent venom-یوسف حجتی – AzAdeH