ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه مشترک کمیک world of warcraft: ashbringer

WOWA1p00

نام: world of warcraft: ashbringer

ناشر: WildStorm

سال انتشار:2009
ترجمه: امیر حسین کرمی
ادیت: MR.ROBOT

لینک های دانلود:

جلد اول(دانلود مستقیم)