ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Noah

noah

ناشر:ایمیج
نوع:رمان گرافیکی
مترجم:صبا ایمانی
سال انتشار:2014
حماسه ای از انجیل و داستانی نو از حضرت نوح در قرن 21.
دنیایی خیالی قرار است نابود شود و هیچ انسانی برای شروع دوباره، نباید زنده بماند. زمانی که عده ای شرور قصد گرفتن کشتی نوح را دارند، نوح باید خانواده اش را کنار هم نگه دارد و نابودی دنیا و هر چیز و هرکسی که می شناسند را تماشا کنند.
تفسیری مجدد از داستان حضرت نوح که در دنیایی فانتزی رخ میدهد و خواننده را به سمت خود و حوادث غیر منتظره اش میکشاند.را تماشا کنند.
لینک های دانلود:
کتاب اول:

پارت اول
پارت دوم
پارت سوم

کتاب دوم:

پارت اول