ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Night of living deadpool

pabo_night-of-the-living-deadpool-002-(2014)-(digital)-(nahga-empire)-001

نام:  night of living deadpool 

ناشر:مارول
سال انتشار: 2014

مترجم و ادیتور: MR.ROBOT

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم