ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batman Vs. Lobo

lobo

Batman Vs. Lobo

سال انتشار:2000
نویسنده:آلن گرنت
ناشر:دیسی
مترجم:حمید احمدی، Fozoon

ادیتور:حمید احمدی، Mr.Thor

لینک های دانلود:
چپتر1

چپتر2