ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Graveyard Shift

Graveyard-Shift-002-2015-Digital-Empire021-666x1024
نام کمیک:Graveyard Shift

ناشر:ایمیج
سال انتشار:2015
تعداد جلد:4
ادیتور جلد اول:نیما
ادیتور جلد دوم:حمید احمدی
مترجم:حمید احمدی
لینک دانلود جلد اول:
کلیک کنید
لینک دانلود جلد دوم:
کلیک کنید
لینک دانلود جلد سوم:
کلیک کنید
لینک دانلود جلد چهارم:
کلیک کنید

ادیت جلد اول کیفیت پایینی داره، این مشکل از جلد های بعدی حل شده