ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Prototype

Prototype 001-000

نام: Prototype 

ناشر:wild storm

سال انتشار : 2009
مترجم: NoOne
ادیتور:Ali Format

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم