ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک The Wedding of Deadpool

The Wedding of Deadpool
نام کمیک:The Wedding of Deadpool

سال انتشار:2016
ناشر:مارول
مترجم و ادیتور:حمید احمدی
لینک های دانلود:
جلد1