واقعااااااااااا مرسی بابت ترجمه این کمیک شگفت انگیز!اگه نظری نیستش،به خاطر تنبلی عزیزان هستش.مگرنه در گل این کمیک چیزی حدود 400 تا دان داشته!شگفت انگیزه