ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک The Vampire Diaries

The-Vampire-Diaries-001-001-768x590
نام کمیک:THE VAMPIRE DIARIES

سال انتشار:2014
طراح و نویسنده:Anthony Shasteen
ناشر:دی سی
مترجم :حمید احمدی
ادیتور:حمید احمدی،zeynoddin
لینک های دانلود:
جلد 1

جلد2

جلد3