ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Flashpoint Emperor Aquaman

Flashpoint-EmperorAquaman-02of3-pg-000

نام:  Flashpoint EmperorAquaman

ناشر: دیسی
ترجمه: salar-alien corps
ادیت:valthoom-MR.ROBOT – امیر حسین اختیاری-سپهر نادری

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم