ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Avengers Vol 5

aavv

نویسنده اصلی: جاناتن هیکمن

طراح اصلی: جروم اوپنا

مترجم: علی نعمت گرگانی

ادیت:
علی نعمت گرگانی
کیارش نعمت گرگانی

ادیت کاورها:
علی نعمت گرگانی
کیارش نعمت گرگانی
کیارش “tohi_021”

در این سری از کمیک های Avengers شاهد سمت و سویی جدید برای گروه هستیم. وسعت تیم بسیار گسترده تر شده و نفوذش در سطح جهانی و حتی کهکشانی نیز افزایش می یابد.

“سلام. علی عزیز، از بستگان و عزیزان همیشگی من هست که دارم به درخواست خودش این سری کمیک هارو – از اونجاییکه انجمنی که قبلا توش ترجمه شده بودن نابود شده – تو سایت قرار بدم. طبق گفته خودش چون انجمن سینمایی و سریالی بوده کمیک های ترجمه شده اونجا خیلی به دست تعداد قابل توجهی نرسیده و منم که عمرا روشو زمین بندازم :)) خلاصه که خودم پیشنهاد میکنم و شاید راضیش کردم ادامه این سری رو هم اختصاصی برای ترینیتی بزنه!” – کیارش

– The Avengers: Avengers World –

Download Avengers #1 – 2013 – CBR – 17 MBs

– We Were Avengers –

Download Avengers #2 – 2013 – CBR – 34 MBs

– The Garden –

Download Avengers #3 – 2013 – CBR – 35 MBs
Download Avengers #3 – 2013 – PDF – 37 MBs

– The Death and Resurrection of Major Titans –

Download Avengers #4 – 2013 – CBR – 34 MBs
Download Avengers #4 – 2013 – PDF – 35 MBs

– Superguardian –

Download Avengers #5 – 2013 – CBR – 29 MBs
Download Avengers #5 – 2013 – PDF – 29 MBs

– Zen and the Art of Cosmology –

Download Avengers #6 – 2013 – CBR – 32 MBs
Download Avengers #6 – 2013 – PDF – 33 MBs

– The Last White Event –

Download Avengers #7 – 2013 – CBR – 34 MBs
Download Avengers #7 – 2013 – PDF – 34 MBs

– Starbranded –

Download Avengers #8 – 2013 – CBR – 39 MBs
Download Avengers #8 – 2013 – PDF – 40 MBs

– Star Bound –

Download Avengers #9 – 2013 – CBR – 41 MBs
Download Avengers #9 – 2013 – PDF – 42 MBs

– Validator –

Download Avengers #10 – 2013 – CBR – 36 MBs
Download Avengers #10 – 2013 – PDF – 37 MBs

– Wake the Dragon –

Download Avengers #11 – 2013 – CBR – 29 MBs
Download Avengers #11 – 2013 – PDF – 31 MBs

– Evolve –

Download Avengers #12 – 2013 – CBR – 40 MBs
Download Avengers #12 – 2013 – PDF – 41 MBs

– Strong –

Download Avengers #13 – 2013 – CBR – 40 MBs
Download Avengers #13 – 2013 – PDF – 41 MBs

– The Signal –

Download Avengers #14 – 2013 – CBR – 29 MBs
Download Avengers #14 – 2013 – PDF – 30 MBs

– – – – – – – – – – – – –

?Will it be more