ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Revolution

reeeeeeeeeeevvv

ترجمه و ادیت:
کیارش نعمت گرگانی

یکی از سریال های جذاب شبکه NBC که دقیقا پس از اتفاقی هیجان انگیز در داستان کنسل شد!! حال ادامه اش را در این سری کمیک های DC Comics مطالعه کنید! این کمیک ها به کسانی که سریال را تماشا نکرده اند هم پیشنهاد می شود!

“تو دوره ای که تو TVCenter بودم اینم بعنوان یه کار تفریحی ترجمه کرده بودم. انجمن اون سایت دیگه وجود نداره و درنتیجه لینک های اینم دیگه جایی نبود. گفتم کنار کارای علی که امشب دارم پست میکنم اینم بذارم!” – کیارش

– Chapters 1 to 4 –

Download Revolution #1 – 2015 – CBZ – 6 MBs
Download Revolution #1 – 2015 – PDF – 6 MBs

Download Revolution #2 – 2015 – CBZ – 4 MBs
Download Revolution #2 – 2015 – PDF – 5 MBs

Download Revolution #3 – 2015 – CBZ – 4 MBs
Download Revolution #3 – 2015 – PDF – 4 MBs

Download Revolution #4 – 2015 – CBZ – 4 MBs
Download Revolution #4 – 2015 – PDF – 5 MBs