ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Avenging Spider-Man

avs-665x1024
نام کمیک:Avenging Spider-Man 

ناشر:مارول
سال انتشار:2012
ادیتور:امیر حسین اختیاری
مترجم:حمید احمدی
لینک های دانلود:
جلد1

جلد2

جلد3