ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Batman: The Dark Knight

نام:Batman: The Dark Knight

سال انتشار:2011
مترجم:Bruce Wayne
ادیتور:Amir Rn,مهدی شهابی,Shayan
لینک های دانلود:
جلد1
جلد2
جلد3
جلد4
جلد5