ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Winter Soldier – Winter Kills

Winter Soldier - Winter Kills One-Shot 001-000

نام: Winter Soldier – Winter Kills 

ناشر:مارول

تعداد جلد : 1
ترجمه: thunder god
ادیت: sina stark

لینک های دانلود:

جلد اول