ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک the mighty thor

The Mighty Thor (2015-) 002-000

نام: the mighty thor

ناشر:مارول
ترجمه: thunder god
ادیت: MR.ROBOT

لینک های دانلود:

جلد اول

جلد دوم