ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی کمیک Infamous Iron Man

photo_2017-02-17_21-49-41

نویسنده: برایان مایکل بندیس

طراح: الکس ملیو

ترجمه و ادیت: آیدین آرین نژاد

شاهد آیرن منی جدید هستیم و وی کسی نیست جز ویکتور ون دوم. بزرگترین شخصیت شرور تاریخ مارول راهی نو را برمیگزیند. دوم در راهی که تونی استارک شکست خورد موفق خواهد شد. نقشه بزرگ دوم چیست؟!

شماره یکم

شماره دوم