ترینیتی کمیکس مرجع هوادارن کمیک و مانگا

ترجمه اختصاصی رویداد IVX

نویسندگان رویداد اصلی:
جف لمیر
چارلز سول

طراح رویداد اصلی:
لینیل فرنسیس یو

مترجمان:
آیدین و نیما آریان نژاد
بردیا خدادادی

ادیت:
Sina Stark
RF.B
illidan

از زمانی که ارتباط بین ابر تریژنِ ناانسانها و بیماری و مرگ و میر اکس من مشخص شد، این دو گروه همواره در جدال بودند. هنگامی که بیست میفهمد سیاره زمین تنها تا دو هفته دیگر برای میتونت ها قابل سکونت خواهد بود، نبرد ما بین ناانسانها و اکس من هم امری بدیهی بود. نویسندگان این رویداد چارلز سول (Uncanny Inhumans و Daredevil) و جف لمیر (Extraordinary X-Men و Moon Knight) بوده و تصاویر زیبا و باجزئیاتش هم توسط لینیل فرنسیس یو طراحی شده اند. چه طرفدار اکس من باشید و چه ناانسانها، این رویداد نفس هایتان را خواهد برید.

–  Main Event: Parts 0 to 5 –

Download IVX #0 – 2016 – CBR – 31 MBs

Download IVX #1 – 2016 – CBR – 53 MBs

Download IVX #2 – 2017 – CBR – 53 MBs

Download IVX #3 – 2017 – CBR – 30 MBs

Download IVX #4 – 2017 – CBR – 33 MBs

Download IVX #5 – 2017 – CBR – 24 MBs